Ponúkame vám v rámci nášho portfólia  kompletné know-how ako vyhrať voľby

Tento kurz sa skladá z viacerých vzdelávacích blokov, ktoré sú vhodné najmä pre kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva, VÚC, starostov obce, primátorov mesta/mestskej časti, kandidátov bez podpory - nezávislých, kandidátov s podporou politickej strany alebo koalície a v neposlednom rade pre člena volebného tímu.

O čom je volebná kampaň 

Obsahová náplň bloku O čom je volebná kampaň sa skladá z viacerých informačných celkov, ktoré sú medzi sebou prepojené a mimoriadne dôležité pre vedenie celej kampane. V krátkosti ich môžeme rozdeliť na viacero logických celkov:

Prvým blokom je predvolebná príprava, ktorej obsahom sú informačné celky čísla - mám na to?, časovanie volebnej kampane, rozpočet, o čom budú voľby, prieskumy a kampaňové minimum.

Druhým blokom je vyhodnotenie politických subjektov v zmysle, podpora tretej strany - podporovatelia, organizácie; zloženie volebného tímu, spolukandidáti, protikandidáti.

Tretím blokom je rovina teoretická a praktická v podobe termínov - zákony, vyhlášky; volebná tour, terén, databázy, program, účtovníctvo - zmluvy, manuály - Q&A, okrskári, brigádnici, spolukandidáti, podporovatelia.

Posledným blokom je finále celého kurzu v podobe okrskových komisií, volebná noc a v neposlednom rade deň po voľbách.

Náš tím profesionálov s vami prejde všetky spomenuté témy do úplných detailov a nič vás v rámci vašej kampane neprekvapí. Sme presvedčení, že vďaka kombinácii našich kurzov a vašich personálnych schopností dokážete voľby dotiahnuť do úspešného konca.